Istennek szentelt élet

Palkó Julián atya tanítása

Szent Péter hitvallása Jézusnak: „te vagy az Isten Szentje.” Jézus az Isten Szentje, „akit az Atya megszentelt és a világba küldött,” Jeremiás prófétához hasonlóan: „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára.” Az Atya megszentelte a Fiút, azaz teljesen lefoglalta maga számára, és elküldte az emberekért. Mindez a megtestesüléssel azonos: egyszerre fejezi ki Jézus egységét az Atyával, és a világért odaadott életét. Az Ő szava: „értük szentelem magam,” azt jelenti, hogy értük, (követőiért, a benne hívőkért) feláldozom magamat. Ez a passióban valósult meg. Az Atya megszentelte a Fiút és a világba küldte; a Fiú a tanítványaiért (követőiért, a benne hívőkért) szentelte önmagát, és azt kérte, hogy odaszentelése által ők is szentek legyenek: „Értük szentelem magam, hogy ők is meg legyenek szentelve az igazságban.” (XVI. Benedek: A Názáreti Jézus III. 71-73. old. Jn 6,69; 10,36; Jer 1,5; Jn 17,19)