Adományozás, hálatábla

Adományozás

Kedves Olvasó!

Assisi Szent Ferenc a szorgalmas kétkezi munkát tartotta a megélhetés alapjának, de arra biztatta a követőit, ha valamiben hiányt szenvednek, bizalommal járuljanak az „Úr asztalához”, azaz bátran kérjenek alamizsnát az emberektől, az ismerősöktől és az ismeretlenektől egyaránt. Valamiképp ebbe a 800 éves adománykérő hagyományba szeretnénk bekapcsolódni, amikor támogatásért fordulunk Önhöz/Önökhöz. A kegyhely korábbi évszázadai is többszörösen bizonyították, hogy Szentkutat, amely 2006-tól már nemzeti kegyhely, csakis közös összefogással lehet fenntartani, szépíteni, fejleszteni. Különösen is igaz ez ebben a vírussal terhelt időszakban, amikor a zarándoklatok, a kirándulások és a vallási, kulturális programok alig, vagy egyáltalán nem szervezhetők meg.

A nemzeti kegyhely ferences közössége és az itt dolgozó munkatársak naponta megtapasztalják, hogy a korábbi, illetve a jelenleg is zajló pályázati fejlesztések mellett számtalan egyéb fejlesztendő terület és fenntartási feladat van Szentkúton. Ezek megvalósításához, valamint a kegyhely mindennapos működéséhez továbbra is elengedhetetlen Adakozóink jószívű, lehetőségeihez mért adománya.

Hálás szívvel köszönjük Támogatóinknak az elmúlt, járványtól terhelt évben megtapasztalt bőkezű segítségét, beleértve a pénzbeli adományokon túl a lelki, imádságos támogatást –amelyre ezek után is nagy szükségünk van –, továbbá a fizikai jellegű segítségeket, önzetlen szolgálatokat! Isten fizesse meg!

Kérjük, ha teheti, továbbra is támogassa adományával nemzeti kegyhelyünket!

 

Adományát ide utalhatja:

Ferences Rendtartomány, Szentkút

Erste bankszámlaszám: 11600006-00000000-30458365

Amennyiben kifejezetten a Zarándokközpontot – Zarándokház, Szent Jakab étterem, szállások –, illetve annak fenntartását, fejlesztését szeretné támogatni, akkor adományát a rendhez tartozó Fons Sacer belső egyházi jogi személy számlaszámára utalja!

Erste bankszámlaszám: 11600006-00000000-69704745

Jótevőinket, támogatóinkat a ferences közösség napi imájába foglalja.

További információk: penzugy@szentkut.hu

Hálatábla

Bátorítjuk és kérjük mindazokat, akik imameghallgatásra találtak Mátraverebély-Szentkúton, hozzák vagy juttassák el hálatáblájukat a kegyhelyre! Ezeket a külső liturgikus téren helyezzük el. Kérjük, hogy a hálatáblákra írják rá az imameghallgatás évét is, hiszen azzal is erősíthetik mások hitét, bizalmát, ha láthatóvá válik, hogy napjainkban is történnek csodák.

A hálatábla méretei: 10 centiméter magas, 20 centiméter hosszú és 15-20 milliméter vastagságú, vésett (homokfúvott) kőtábla