Cookie / Süti tájékoztató
Tájékoztatjuk, hogy a szentkut.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Részletek
Elfogadom
Nem fogadom el

Zarándok infók: mi a búcsú? görög, idegennyelvű

Zarándok információk

Mit is jelent a „búcsú”, ami kegytemplomunkban mindennap elnyerhető?

A Katolikus Egyház Katekizmusában (1471-1479.) ezt olvassuk róla: a búcsúk tanítása és gyakorlata az Egyházban szorosan összefügg a bűnbánat szentségének hatásaival.

 

Mi a búcsú?

Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideigtartó büntetések elengedése. A búcsút a katolikus ember – aki megfelelően felkészült és teljesítette a kiszabott feltételeket – az Egyház segítségével nyeri el. A búcsú lehet részleges vagy teljes, attól függően, hogy a bűnökért járó ideigtartó büntetéstől részlegesen vagy teljesen szabadít-e meg. Minden hívő nyerhet búcsúkat önmaga számára vagy az elhunytak javára.

 

A bűnök büntetése

Ahhoz, hogy az Egyház ezen tanítását és gyakorlatát megérthessük, tudnunk kell, a bűnnek kettős következménye van. Egyrészt a súlyos bűn megfoszt az Istennel fennálló közösségtől, és ezért alkalmatlanná tesz az örök életre, az ettől való megfosztottság pedig „az örök büntetés”. Másfelől minden bűn – még a legkisebb is – a teremtményekhez való rendetlen ragaszkodással jár, ami szükségessé teszi a tisztulást, akár itt a földön, akár a halál után, az úgynevezett purgatóriumban (tisztítótűz, tisztítóhely). E tisztulás szabadít meg attól, amit „ideigtartó büntetésnek” nevezünk. E kétféle büntetést nem szabad valamiféle bosszúnak tartani, amellyel Isten kívülről sújtja az embert, hanem a bűn természetéből származó valóságként kell felfogni. Egy lángoló szeretetből fakadó megtérés létrehozhatja a bűnös teljes megtisztulását, úgy hogy semmi büntetés nem marad fenn. A bűn megbocsátása és az Istennel fennálló közösség helyreállítása magával hozza a bűn örök büntetéseinek elengedését, az ideigtartó büntetések azonban megmaradnak.

A keresztény embernek mindenfajta szenvedést és megpróbáltatást türelemmel kell viselnie, és amikor eljön a nap, a halált derűs lélekkel kell fogadnia. Az irgalmasság és a szeretet cselekedetei, az imádság és a különböző vezeklési gyakorlatok által igyekeznie kell, hogy teljesen levesse magáról a „régi embert” és magára öltse az „új embert”.

 

A szentek közösségében

Az a keresztény ember, aki törekszik arra, hogy megtisztuljon bűneitől és Isten kegyelme segítségével megszentelődjön, nincs egyedül. Isten valamennyi gyermekének élete Krisztusban és Krisztus által, minden más keresztény testvér életével Krisztus misztikus Testének természetfeletti egységében, mint egy misztikus személyben, csodálatosan egybekapcsolódik. A szentek közösségében a hívők között – akár már otthon vannak a mennyei hazában, akár a tisztulás helyén szenvednek, akár még a földi zarándokúton vannak – valójában a szeretet és az lelki javak bőséges cseréjének maradandó köteléke áll fenn. E csodálatos cserében az egyik életszentsége javára van a többieknek, mégpedig fokozottabban, mint ahogy egynek bűne ártani tudott a többieknek. Így a szentek közösségének segítségnyújtása lehetővé teszi a bűnbánó bűnös számára, hogy büntetéseitől gyorsabban és hatékonyabban tisztuljon. A szentek közösségének e lelki javait az Egyház kincstárának is nevezzük. E kincstár nem az anyagi javak módján, évszázadokon át összegyűlt javak halmaza, sokkal inkább az a végtelen és kimeríthetetlen érték, amellyel a mi Urunk Krisztus érdemei és engesztelései bírnak Isten színe előtt. Ezeket az értékeket felajánlotta, hogy az egész emberiséget megszabadítsa a bűntől és eljuttassa az Atyával való közösségbe. Az Egyház kincstára maga Krisztus, a Megváltó. Ezen kívül e kincshez tartozik az a valóban mérhetetlen, megszámlálhatatlan, kimeríthetetlen és mindig új érték is, amellyel Isten színe előtt a Boldogságos Szűz Mária és az összes szentek jócselekedetei és imádságai rendelkeznek. Ők követték Krisztust, az Urat az ő kegyelmével, megszentelődtek, és véghezvitték az Atya által rájuk bízott művet. Megvalósították saját üdvösségüket, és ezáltal a Misztikus Test egységében hozzájárultak testvéreik üdvösségéhez is.

 

Isten bocsánatának elnyerése az egyház által

A búcsút az Egyház által lehet elnyerni, amely a Jézus Krisztustól kapott oldó és kötő hatalom birtokában közbenjár egy keresztény érdekében, és megnyitja neki Krisztus és a szentek érdemeinek kincstárát, hogy az irgalmasság Atyjától elnyerje a bűneiért járó ideigtartó büntetések elengedését. Ily módon az Egyház nem csupán segítségére akar sietni ennek a kereszténynek, hanem a jámborság, a vezeklés és a szeretet cselekedeteire is serkenteni akarja. Mivel a tisztulás útján lévő elhunyt hívők tagjai a szentek ugyanazon közösségének, segíteni tudunk rajtuk többek között azzal is, hogy búcsúkat nyerünk számukra úgy, hogy a bűneikért járó ideigtartó büntetés elengedést nyerjen.

 

Zarándoklat

Javasolt zarándokprogram

A csoportok jelentkezését a tervezett zarándoklatot megelőző hét péntekéig tudjuk elfogadni. Későbbi jelentkezés, vagy a jelentkezés elmulasztása estén a csoport fogadását nem tudjuk garantálni.

10:30 Énekes Mária köszöntő a kegytemplomban és gyónási lehetőség (Kérjük külön jelezzék, ha ez utóbbit nem igénylik!)

11:00 Orgonás szentmise egy ferences atyával (Saját plébános estén ettől el lehet térni!)

12:00 Kegyhelyismertetés

13:00 Ebéd

14:00-tól fakultatív lehetőségek a csoport szervezésében:

  • szabadtéri keresztút végzése;
  • egyéni csendes imaalkalom a templomban;
  • séta a remetebarlangokhoz, a Szent László hasadékhoz és a forrásokhoz;
  • vezetett geológiai séta.

Az ebéd és a vezetett geológiai séta kivételével a zarándoknap ingyenes. A kántori és a lelkipásztori szolgálatokért adományokat elfogadunk. Amennyiben valamilyen egyéb lelkiségi, kulturális vagy turisztikai programmal szeretnék kiegészíteni zarándoklatukat, ebben is megpróbálunk segíteni. Amennyiben gyalogos zarándokként szeretnének megérkezni a környékbeli falvakból vagy valamilyen egyéb lelkiségi, kulturális, turisztikai programmal akarják kiegészíteni zarándoklatukat, ennek lehetőségét is szívesen előkészítjük a csoportok számára.

Szeretettel várunk minden zarándokot!

 

Görög katolikus csoportok

Bizánci rítusú katolikus szentmise bemutatásához található felszerelés a Bazilikában.

Amennyiben a görögkatolikus csoportok búcsúsnapokon érkeznek, akkor 14 óra 30 perctől biztosítunk lehetőséget számukra a paraklisz végzésére.

 

Idegennyelvű csoportok

Előzetes egyeztetéssel szlovák, német, olasz és angol nyelvű lelkipásztori szolgálat és idegenvezetés is igényelhető kegyhelyünkön, továbbá helyet adunk a különféle népnyelvi liturgiáknak is.