Pamätihodnosti okolia

Hoci má okolie veľmi vysokú náboženskú a kultúrnu hodnotu, navštíviť ho však oplatí aj pre jeho čarovnú prírodnú scenériu.

Na úbočí nad novým pútnickým centrom sa nachádzajú jaskyne pustovníkov, v ktorých žili pustovníci od 13. storočia. Posledný pustovník v Szentkúte, Jozafát Dobát zomrel v roku 1767. Iba niekoľko minútovou prechádzkou od liturgického priestoru sa nachádza Prameň svätého Ladislava.

Jaskyne pustovníkov

Na úbočí za kostolom vedie od kláštora úzky, strmý chodníček k jaskyniam pustovníkov. Jaskyne boli pustovníkmi vyhĺbené do mäkkého pieskovca koncom 13. storočia. Ide o jeden z najväčších súborov pustovníckych jaskýň v Maďarsku, z priestoru pred jaskyňami je pekný výhľad na dolinu.

Prameň svätého Ladislava

Oplatí sa urobiť krátku prechádzku do údolia Szenkútskeho potoku, po chodníku popri potoku za pár minút sa dostaneme ku kaňonu, označenú aj tabuľou. Napravo pri Priepasti svätého Ladislava podľa legendy kráľ – aby sa zachránil – pohnal svojho koňa do veľkého skoku. V krátkom, kľukatom, úzkom kaňone je nutné zachovať opatrnosť. Neďaleko od priepasti sa kaňon mierne rozšíri, k Marianskému prameňu sa môžeme dostať cez drevený mostík, v blízkosti sa nachádza lavička na oddych a prístrešok proti dažďu. Po niekoľkých metroch hore dolinou sa možno dostať k trojprameňu.

Somoskő – Šomoška

Na hranici Slovenska a Maďarska sa nachádza obec Somoskő s hradom vybudovaným na 526 metrov vysokom čadičovom kuželi. Pekne obnovený hrad s hrotovou vežou sa nachádza na území Slovenska, je však ľahko prístupný aj z maďarskej strany. Hrad bol postavený v roku 1290 Kačičovcami. Hrad bol istý čas majetkom Matúša Čáka, neskôr kráľa Karola Róberta. Dlhší čas ho spravovala rodina Széchényiovcov, avšak pre ich hýrivý spôsob života boli nútení ho dať do zálohu, a tak sa stal majetkom Losonczyovcov. Podľa legendy v 70-tych rokoch 16. storočia tu často navštevoval Annu Losonczyovú, ktorej venoval cyklus básní, v ktorých Anna vystupuje pod pseudonymom Júlia. Hrad bol na povel Viedne v roku 1711 vypálený, hradby však neboli celkom zbúrané.

Z nášho pútnického miesta odporúčame navštíviť Šomošku najmä rodinám, veď deti čaká zveropark a dobrodružný park, pričom ani turistická trasa nie je náročná.

 

Na severnej strane hradu sa nachádza svetoznámy unikát: čadičový vodopád, v ktorom stĺpy sú ohnuté v takej forme, ktorú získali pozvoľným stuhnutím v útrobách sopky. Okrem tohto miesta tento zriedkavý geologický zjav možno vidieť iba na troch miestach sveta. Pri vychladnutí čadiča sa vytvárajú päť- až šesťuholníkové stĺpy, ktoré na niektorých miestach dosahujú až deväťmetrovú výšku. Istá časť horniny bola použitá aj na stavbu hradu Šomoška.

Štyridsať kilometrovou cestou autom od pútnického miesta sa nachádza Hollókő

Dedina, patriaca do svetového dedičstva, sa nachádza v centre Novohradskej župy, juhovýchodne od mesta Szécsény, severozápadne od mesta Pásztó v Čerhátskom pohorí. Zo smeru od mesta Szécsény treba odbočiť z cesty č. 22, alebo z cesty č. 21 pred mestom Pásztó. Hollókő je jedinou dedinou Maďarska, ktorá je evidovaná spolu s jej prírodným prostredím v zozname svetového dedičstva. Obyvatelia obce – okrem svojho charakteristického palovského nárečia – hrdo nosia svoj bohato ozdobený ľudový kroj. V časti Ófalu očakávajú návštevníkov, ktorí by tu chceli pobudnúť dlhší čas, rekreačnými domkami prebudovanými zo sedliackych domov. V obci možno okrem iného navštíviť Dedinské múzeum, Skanzen, Múzeum bábik, Dielňu na tkanie a Drevorezbársku výstavu. Krátkou prechádzkou sa možno dostať na hrad Hollókő. Návštevníkov v obci čakajú rôzne programy, reštaurácia aj obchod s darčekmi.

Cestou smerom na Szentkút stojí za to odbočiť z cesty č. 21 do mestečka Pásztó.

V centre novohradského mestečka v údolí rieky Zagyva možno nájsť prekvapujúco peknú pamiatkovú rezerváciu. Stredoveké centrum mestečka sa nachádzala na dnešnom Múzejnom námestí. Vo väčšine týchto starých budov sú výstavné priestory Múzea mesta Pásztó.

Hrad Salgó

Severne od mesta Salgótarján, na skalnatom brale vysokom 625 metrov sa týčia ruiny hradu Salgó, jedinej stredovekej pamiatky mesta. Rané jadro hradu mohla tvoriť iba stará veža na horskom štíte a pod ním palácové krídlo, ktoré bolo neskôr doplnené dolným hradom polkruhového tvaru.