Táborisko

V pútnickom centre môžeme návštevníkov prijať v 2 budovách. V Pútnickom dome boli vytvorené dvojlôžkové hotelové izby (s vlastnou kúpeľňou), kým v Ubytovni pre pútnikov majú k dispozícii naši hostia v 3 blokoch šesť- a štrnásťlôžkové izby so spoločnou kúpeľňami a modernými kuchyňami.

Viachektárové územie nie je síce oplotené, jeho ohraničenosť je však zabezpečená geografickými danosťami, preto v tejto súvislosti problémy nikdy neboli. Možností využiť tento priestor na šport a turistiku je však neúrekom.

Na vybudovaných ohniskách je možnosť prípravy kotlíkových jedál alebo pečenia na ražni. Niekoľko minútovou prechádzkou sa môžeme dostať k prameňom, respektíve k jedinečným jaskyniam, kde žili pustovníci. Naša prednášková, respektíve konferenčná sála, vybavená projektorom a ozvučením, je vhodná na prednášky a semináre. V letnom období v tieni našich veľkostanov možno vykonávať remeselné aktivity alebo viesť exercičné rozhovory.

Okrem uchvacujúceho lesného prostredia pomocou pátrov františkánov môžu naši hostia spoznať aj históriu pútnického miesta, respektíve sa môžu zapojiť do ich duchovného života.

Prirodzene, zorganizujeme aj sväté omše na úvod a na záver táborov, vedúcim skupín poskytneme pomoc, aby – ak sa to dá zosúladiť s ich programom – aj iní sa mohli zapojiť do ostatných liturgických obradov.

Aj pre zabezpečenie stravovania jestvuje viac možností. V pútnickom centre sa nachádza okrem iného aj reštaurácia, v ktorej obslúžime našich hostí vybranými špecialitami, v ubytovni pre pútnikov sme však schopní zabezpečiť aj jednoduchšiu, cenovo výhodnú teplú a studenú stravu, podľa požiadaviek pútnickej skupiny.