PÚTNICKÝ KALENDÁR 2024

PÚTNICKÝ KALENDÁR, MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚT 2024

Rok modlitby – príprava na jubilejný rok 2025.

6. apríla (sobota): Púť milosrdenstva – István Csizmadia rektor jágerský baziliky

12-13 apríla (piatok-sobota): Púť rehoľníkov – v sobote: Antal Majnek OFM emeritný mukačevský diocézný biskup

20. apríla (sobota): Púť veriacich podľa tradičného rímskeho rítu – Balázs Barsi OFM

11. mája (sobota): Púť maďarských veriacich Rožňavskej diecézy – Gabriel Rákai biskupský vikár

18-19-20 mája (sobota-nedeľa-pondelok): Turíčna púť – v nedeľu: Szilárd Keresztes emeritný hajdúdorogský gréckokatolícky biskup, v pondelok: Balázs Bábel kaloča-kečkemetský arcibiskup

25. mája (sobota): Púť žiakov materských škôl – László Zatykó OFM

26. mája (nedeľa): Sviatok Najsvätejšia Trojica – László Varga kapošvarsky diecézny biskup

7. júna (piatok): Púť k Božskému Srdcu Ježišovmu: hromadné vyslúženie sviatosti pomazania chorých; Púť katolíckych charitatívnych inštitúcií – Antal Spányi stoličnobelehradský diecézny biskup

8. júna (sobota): Nepoškvrnené Srdce Panny Márie: púť Hnutia plameň lásky – Lajos Varga vacovský pomocný biskup

16. júna (nedeľa) Púť svätého Antona Paduánskeho – ľaliová slávnosť – Balázs L. Martos ostrihomsko-budapeštiansky pomocný biskup

23. júna (nedeľa): Sviatok svätého Ladislava uhorského kráľa: Púť jazdcov – Gábor Mohos ostrihomsko-budapeštiansky pomocný biskup

29-30 júna (sobota-nedeľa): Púť Návštevy Panny Márie: Púť zaľúbených, snúbencov, mladomanželov a manželov čakajúcich dieťa – v nedeľu: Zsolt Marton vacovský diecézny biskup

6. júla (sobota): Púť Rómov –Péter Lakatos celoštátny referent pre pastoráciu Rómov

13-14 júla (sobota-nedeľa): Púť Panny Márie Karmelskej a svätého Kamila de Lellis: púť pracovníkov záchrannej zdravotnej služby – Alfréd György MI, Provinciál Kamiliánov (Viedeň)

26-27-28 júla (piatok-sobota-nedeľa): Sviatok svätej Anny: púť starých rodičov – v nedeľu: Tibor Berta vojenský biskup

2. augusta (piatok): Sviatok Porciunkula: hromadné vyslúženie sviatosti pomazania chorých. Púť sociálnych domovov – Ferenc Fazekas subotický diecézny biskup

15, 17-18 augusta (štvrtok, sobota- nedeľa): Sviatok Nanebovzatia Panny Márie – v nedeľu: György Udvardy veszprémsky arcibiskup

20. augusta (utorok): Sviatok svätého Štefana uhorského kráľa, primičná omša –Paszkál Gács OFM a Efrém Kis OFM novokňázi

25. augusta (nedeľa): Púť motorkárov – Bonaventura Főcze OFM devanský farár (Sedmohradsko)

29. augusta (štvrtok): Sviatok mučeníckej smrti svätého Jána Krstiteľa, púť maďarských veriacich Banskobystrickej diecézy –Jozef Parák biskupský vikár

7-8 septembra (sobota-nedeľa): Sviatok Narodenia Panny Márie – v sobote: príchod pútnického vlaku z Budapešti (Keleti Pu.) – Csaba Böjte OFM, v nedeľu: László Kiss-Rigó segedínsko-čanádsky diecézny biskup

14. septembra (sobota): Sviatok Sedembolestnej Panny Márie: púť slovákov – Bernard Bober košický arcibiskup

21. septembra (sobota): Gréckokatolícka púť – Sándor Jaczkó budapeštiansky gréckokatolícky vikár

22. septembra (nedeľa): Púť svätého Pátra Pia z Pietrelciny aj študentov vysokých škôl – András Törő celoštátny referent pre pastoráciu študentov, András Héray budapeštiansky univerzitný duchovný

6, 8 októbra (nedeľa, utorok): Sviatok Ružencovej Panny Márie a Veľkopanej Maďarov – v nedeľu: Atanáz Orosz miškovecký gréckokatolícky biskup, v utorok: Kornél Fábry ostrihomsko-budapeštiansky pomocný biskup

26. októbra (sobota): Sviatok svätého Huberta: púť lesníkov a poľovníkov, prehliadka poľovníckych trofejí z východného Čerhátu – Mihály Laczkó monorský farár