Návštevné možnosti (Orientačná mapa pútnického miesta)

Bazilika je prístupná od 6.35 ku západu slnka.

Ostatné vonkajšie priestory sú dostupné nepretržite 24 hodín denne.

Na našom pútnickom mieste a v jeho zariadeniach funguje od 8.00 do 20.00 recepčná služba, od 20.00 do 8.00 strážna služba.