Katekézis- Bevezetés a keresztény életbe

KATEKÉZIS – BEVEZETÉS A KERESZTÉNY ÉLETBE KIKET VÁRUNK? a keresztség, bérmálás, Eucharisztia, házasság szentségben még nem részesülteket hitük, hittani ismereteik elmélyülését kereső felnőtteket. MÓDSZERÜNK: A szentmisében elhangzó Hitvallás egy-egy kijelentését elemezzük, majd ez alapján kérdezünk, beszélgetünk. IDŐPONTOK, TÉMAKÖRÖK 2017-ben, kéthetente pénteken, 17.30-tól Február 10. A megtestesülés Február 24. Megváltás, feltámadás, egyház Március 10. A Szentírás…

Részletek

Hamvazószerda, elsőszombat

Február 20, hétfő estétől a vesperást ismét a bazilikában imádkozzuk, így annak és a a reggeli liturgiákba a szentkut.diparo.hu oldalon keresztül ismét adott a bekapcsolódási lehetőség. Február 26-án, vasárnap a szentmise perselyadományát a ferences oktatási intézmények támogatására továbbítjuk. Hamvazószerdán, március 1-jén a szentmise és a hamuszentelés liturgiája 17.30-kor kezdődik. Ezen a napon a reggeli szentmise…

Részletek

Ferences Lelkiségi Napok

Ferences Lelkiségi Napok Időpont: 2017. március 2–4.  Vezeti: Marianne Schlosser 2017-ben emlékezünk meg Szent Bonaventúra születésének 800. évfordulójáról, Assisi Szent Klára pedig – miként neve is jelzi – a ferences lelkiség egyik legragyogóbb ékessége. Mi az ő életszentségük üzenete, tanítása számunkra? Miként vezetnek bennünket a Krisztus-követés iskolájában? A ferences családhoz tartozóknak, laikusoknak és – akár…

Részletek

Lelkigyakorlat a papság számára

Hirdetnünk kell, hogy „elérkezett az Isten országa”. Az igazságosság, a béke, az öröm országa. Ennek vagyunk munkásai. Ehhez a munkához van szükségünk Isten erő- sítő kegyelmére, amelynek elsődleges forrása a vele való találkozás, az odafigyelés. Erre nyílik lehetőség Szentkúton, ahol a lelkigyakorlat vázát a szerzetesi liturgia adja, naponta három elmélkedéssel, csendes időszakokkal, papi közösségben. Jelentkezés:…

Részletek

Gyermekre vágyók lelkigyakorlata

Gyermekre vágyók lelkigyakorlata Időpont: 2017. február 17–19. A lelkigyakorlat célja: A gyermeknélküliség problémájával küzdő házaspárok figyelmének Krisztusra irányítása, hogy rádöbbenjenek Jézus milyen természetes és természetfeletti lehetőségeken keresztül akarja vezetni őket, és hogyan segíti ezt az útjukat az egyház tanítása. Mottó: Isten ajándéka a gyermek! (127. zsoltár) A lelkigyakorlatot vezeti: dr. Csépányi Gábor pap, orvos, teológiai…

Részletek

ZARÁNDOKHELYEK ÉS KATOLIKUS TURISZTIKAI CÉLPONTOK KONFERENCIÁJA

KÁRPÁT–MEDENCEI ZARÁNDOKHELYEK ÉS KATOLIKUS TURISZTIKAI CÉLPONTOK KONFERENCIÁJA A MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚTI NEMZETI KEGYHELY SZERVEZÉSÉBEN MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚT, 2016. február 13 -15. Vezeti: Kálmán Pergerin OFM Világszerte új jelenség, hogy a búcsújáróhelyeket nemcsak zarándokok, hanem turisták is felkeresik, így ezek az alkalmak lehetőséget biztosítanak számunkra a hit átadására. Milyen jó gyakorlatok honosodtak meg a turisták által kedvelt külföldi zarándokhelyeken? Mennyiben…

Részletek

Gyertyaszentelő Boldogasszony

Gyertyaszentelő Boldogasszony február 2-án (csütörtök), a megszentelt élet ünnepén az előző évekhez hasonlóan megtartjuk Mátraverebély-Szentkúton a szerzetesek zarándoklatát és a gyertyaszentelési liturgiát. A rendtagok számára 9.15-kor Deák Hedvig OP: A magyarországi szerzetesség jövője – útmutató adatok, örömök és nehézségek címmel tart előadást, a misét követően pedig ebédre is várjuk a szerzetesi közösségek tagjait, amit adoráció…

Részletek

Lelkigyakorlat egyedülálló, társkereső fiatalok részére

EGYEDÜLÁLLÓK LELKIGYAKORLATA – 25 és 43 év közöttieknek, akik házasságra vágynak – február 10-12. Mátraverebély-Szentkút Mottó: „Sebzettség és remény” A lelkigyakorlat célja: Mindannyian sebeket kaptunk és szereztünk a kapcsolatainkban, gyógyulásra vágyunk a “kapcsolódási képességünkben”. Ha tudatosítjuk, hogy milyen “csomagot” kaptunk, mit cipelünk, ha növekedünk az önismeretben, akkor tudunk tovább lépni a gyógyulás felé, megtalálni az…

Részletek

Elmarad a Mária-áhítat

Elmarad a Mária-áhítat Az előjelzések szerinti nagy hideg miatt a január 7-én esedékes elsőszombati Szűzanya-áhítatot nem tartjuk meg. A következő elsőszombati ájtatosságra február 4-én kerül sor.  

Részletek