A Rete Mariana Konferenciáról szóló híradás

Tekintse meg a Rete Mariana Konferenciáról szóló híradásunkat és a képes beszámolókat. http://www.magyarkurir.hu/hirek/matraverebely-szentkuton-talalkoztak-europai-maria-kegyhelyek-vezetoi http://szentkut.hu/2015/09/17/a-rete-mariana-vezetoinek-konferenciaja-rozsafuzer-mise-2/ http://www.marija.si/novice/2015-9-17/561/ http://www.marija.si/novice/2015-9-17/562/

Részletek

Panyi Zsolt a szentkúti turisztikai tervekről

A két évig tartó felújítási munkák után szeptember 5-én Erdő Péter által felszentelt Mátraverebély-Szentkút új létesítményei tavasz óta „próbaüzemeltek”. A zarándokközpont igazgatóját, Panyi Zsoltot Szerdahelyi Csongor kérdezte a tapasztalatokról. A Katolikus Rádió szeptember 17-én elhangzott műsorát itt meghallgathatja. http://www.ferencesek.hu/panyi-zsolt-a-szentkuti-turisztikai-tervekrol/

Részletek

Megyenap Mátraverebély-Szentkúton

Szeptember 19-én, szombaton kerül megrendezésre kegyhelyünkön a megyenap, amelynek ünnepi beszédét 15.00-kor Varga Mihály miniszter úr tartja. Örvendetes, hogy kegyhelyünk alkalmassá vált arra, hogy ismét segíteni tudja a társadalom, a kultúra és a hit találkozását, és hogy erre igény is van a társadalom vezetői részéről. A megyenap részletes programja a hirdetőtáblán található. Aki teheti, családi…

Részletek

A Rete Mariana vezetőinek konferenciája

Szeptember 15-17-e között kegyhelyünkön tartja éves tanácskozását a Rete Mariana (Mária Háló), az európai jelentősebb Mária-kegyhelyek vezetőinek konferenciája. Mintegy 40 fő érkezik Szentkútra. A program hívek számára is nyitott része szeptember 16-a este, amikor 17.15-kor a környék népviseletes csoportjainak bevonulását és imádságát tartjuk a bazilikában, amit 18.00-kor szentmise és gyertyás körmenet követ. Minden zarándokot szeretettel…

Részletek

F. Orosz Sára keramikus művész alkotása

F. Orosz Sára keramikus művész elkészítette a ferences rend egyik legszebb szimbólumának ábrázolását, a rend igehirdetői feladatának jelképét, ami Sziénai Szent Bernardinig vezethető vissza. Az ábrázolás Jézus nevének első három betűjét jeleníti meg, amelyet körülvesz a napkoszorú, mint a világosság és a megdicsőülés szimbóluma. Szent Bernardin egy játékkészítő számára készítette el ezt az ábrázolást, hogy…

Részletek

Katekézis Szent Ágoston regulájáról

Egy premontreitől azt várnátok, hogy a premontrei lelkiségről, a premontreiek életformájáról, lelkiségéről beszéljek, de én azt a feladatot kaptam, hogy Szent Ágoston Atyánk Regulájáról szóljak. Ez egy tágabb téma annyiban, hogy sok szerzetesrend van, amelyiknek az életszabálya nem a jól ismert Benedek Regula, hanem a nagy nyugati egyházatya, Szt. Ágoston szabálya. (Rajtunk, premontreieken ezt a…

Részletek

Köszönet

  A MÁTRAVEREBÉLY – SZENTKÚTI NEMZETI KEGYHELY KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSA A gondviselő Isten jóságának megnyilvánulását látva köszönjük meg Ferences Rendtartományunk elöljáróinak, Nagy Tamás építésznek és a kivitelezést végző Confector Mérnök Iroda Kft-nek, valamint Magyarország Kormányának – amely a pénzügyi támogatást biztosította –, a különböző hatóságok munkatársainak és a felújításban, a szentelési ünnep előkészítésében résztvevő valamennyi munkásnak, munkatársnak,…

Részletek