Hangtár

Szentkúti nagyböjt, 56, egyházüldözés, csacsimária

Hogyan zajlik a nagyböjt és a húsvét Mátraverebély-Szentkúton, illetve milyen újdonságok, nagyobb események várhatóak az idei esztendőben – ez iránt érdeklődött Kálmán Peregrin kegyhelyigazgatónál a Katolikus Rádió. A március 9-én elhangzott beszélgetés itt meghallgatható.

Forrás: http://www.ferencesek.hu/24111-2/

Az egyház szándéka szerint a kegyhelyek a hitéletben és –ismeretben való elmélyülés kiváltságos pontjai. Ezt szolgálják Szentkúton a katekézisek, amelyeket a nagyobb búcsúk alkalmával, 10.15-től tartunk. Ezeknek az egyház tanítását kifejtő prédikációk és más, a kegyhellyel kapcsolatos előadások hanganyagát találhatja meg ebben a könyvtárban.

hangtar_foto

A zarándokfogadás művészete

Világszerte új jelenség, hogy a búcsújáróhelyeket nemcsak zarándokok, hanem turisták is felkeresik, így ezek az alkalmak lehetőséget biztosítanak a kegyhelyeknek a hit átadására. Milyen jó gyakorlatok honosodtak meg a turisták által kedvelt külföldi zarándokhelyeken? Mennyiben evangelizációs alkalmak ezek a találkozások? Ezekre a kérdésekre keresték a választ konferencia keretében Szentkúton február közepén. A Katolikus Rádió megszólaltatott néhány résztvevőt a február 19-i Keresztény közéleti akadémia c. műsorban, amely itt meghallgatható.

Maria_nevnap_Maria_Radio_logoA Szentkúti Nemzeti Kegyhely Új Műsora a Mária Rádióban

A mai naptól kezdődően a mátraverebély-szentkúti Nemzeti Kegyhely, Szentkúti Útitárs címmel rádióműsort indít a Mária Rádióban. A mintegy negyven perc időtartamú adás kéthetente keddenként 20.15-kor kezdődik, a műsor célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a kegyhely lelkipásztori életét, látnivalóit, búcsúit és egyéb programjait. Adásba kerülnek a korábbi években elhangzott katekézisek, prédikációk és interjúk, és elhangzanak olyan írások, elmélkedések, amelyek a zarándoklelkiség elmélyítését szolgálják.

A műsorral szeretnének kedvet ébreszteni a hallgatókban, hogy maguk is felkerekedjenek és elzarándokoljanak a kegyhelyre, hogy meríthessenek annak fizikai és lelki forrásaiból.

A műsor szerkesztői és bemondói: Szalay Boglárka és Bozai Balázs

Visszahallgatható műsorok:

Rabul ejtette a kegyhely a fogvatartottakat

Péter-Pál napján az ország minden részéről börtönlelkészeik vezetésével közel 150 börtönbüntetését töltő férfi és nő zarándokolt Mátraverebély-Szentkútra. A Katolikus Rádió július 6-án elhangzott riportműsora itt meghallgatható.

http://www.ferencesek.hu/rabokkal-szentkuton/

img

Fogvatartottak zarándoklata 2016.

AZ IRGALMASSÁG ISKOLÁJÁBAN

Lelkigyakorlat Böjte Csaba ferences atyával

Mátraverebély-Szentkút, 2016. március 3-6.

Az alábbi elmélkedést a szentkúti nemzeti kegyhelyen tartottam. Hiszem, hogy az Irgalom évében nem csak mi emberek szeretnénk gyakorolni egymás felé ezt a szép erényt, de teremtő mennyei Atyánk is szeretne irgalmas szeretettel átölelni bennünket. Isten, az ő drága szent Fia által alapított és felkínált szentségekben fejezi ki irgalmas szeretetét felénk legközvetlenebbül. Egyházunk kétezer éves tanítása szerint Isten irgalmas szeretetének a hiteles csatornái a szentségek! Ebben az elmélkedésben éppen ezért, a szentségek által megvalósuló és kiteljesedő isteni irgalmat szeretném a figyelmetekbe ajánlani! Nagyon fontos lenne átelmélkedni mindazt, mit én gyarló egyszerűségemben megfogalmazok, és utána tudatos döntésekkel elindulni a szentségei által bennünket irgalmas szeretettel megszólító Istenünk felé!

Legyen az irgalom éve a keresztségben, a bérmálkozásban, a bűnbánatban, a szentmiseáldozatban megvalósuló eukarisztikus lakomában, a betegek szentségében, a házasságban és az egyházi rendekben kiteljesedő Jézus Krisztus irgalmas szeretetének az éve is! Kisebb testvéri szeretettel, Csaba t.

Hírlevél feliratkozás


Infoblokk2_ERFA_egyes

Szentkút

Kapcsolat

Nemzeti Kegyhely
Mátraverebély-Szentkút 14.
H-3077
Telefon: 06 32 418 029,
06 20 400 58 78
E-mail cím: info@szentkut.hu

;