Hangtár

Az egyház szándéka szerint a kegyhelyek a hitéletben és –ismeretben való elmélyülés kiváltságos pontjai. Ezt szolgálják Szentkúton a katekézisek, amelyeket a nagyobb búcsúk alkalmával, 10.15-től tartunk. Ezeknek az egyház tanítását kifejtő prédikációk és más, a kegyhellyel kapcsolatos előadások hanganyagát találhatja meg ebben a könyvtárban.

hangtar_foto

AZ IRGALMASSÁG ISKOLÁJÁBAN

Lelkigyakorlat Böjte Csaba ferences atyával

Mátraverebély-Szentkút, 2016. március 3-6.

Az alábbi elmélkedést a szentkúti nemzeti kegyhelyen tartottam. Hiszem, hogy az Irgalom évében nem csak mi emberek szeretnénk gyakorolni egymás felé ezt a szép erényt, de teremtő mennyei Atyánk is szeretne irgalmas szeretettel átölelni bennünket. Isten, az ő drága szent Fia által alapított és felkínált szentségekben fejezi ki irgalmas szeretetét felénk legközvetlenebbül. Egyházunk kétezer éves tanítása szerint Isten irgalmas szeretetének a hiteles csatornái a szentségek! Ebben az elmélkedésben éppen ezért, a szentségek által megvalósuló és kiteljesedő isteni irgalmat szeretném a figyelmetekbe ajánlani! Nagyon fontos lenne átelmélkedni mindazt, mit én gyarló egyszerűségemben megfogalmazok, és utána tudatos döntésekkel elindulni a szentségei által bennünket irgalmas szeretettel megszólító Istenünk felé!

Legyen az irgalom éve a keresztségben, a bérmálkozásban, a bűnbánatban, a szentmiseáldozatban megvalósuló eukarisztikus lakomában, a betegek szentségében, a házasságban és az egyházi rendekben kiteljesedő Jézus Krisztus irgalmas szeretetének az éve is! Kisebb testvéri szeretettel, Csaba t.

(Magyar) Hírlevél feliratkozás

(Magyar)


Szentkút

Kapcsolat

Nemzeti Kegyhely
Mátraverebély-Szentkút 14.
H-3077
Telefon: 06 32 418 029,
06 20 400 58 78
E-mail cím: info@szentkut.hu

Választható nyelvek:

;