A basilica minorrá nyilvánítás dokumentuma

Basilica_szoborAzt, hogy a magyar nemzet tagjai mennyire élen járnak az Isten Boldogságos Anyját vallásos kegyelettel tisztelők között, mutatja az a neki ajánlott, gyakran csodálatos művészettel emelt és az oda sokszor zarándokló népek miatt jeles hírnévnek örvendő tömérdek templom is. Ezek közé kell sorolnunk a Mennyekbe Fölvett Boldogságos Szűz Mária tiszteletére Istennek szentelt, honi nyelven Mátraverebély-Szentkútnak nevezett szent egyházat is. Mivel az esztergomi főegyházmegye fölszentelt főpásztora, papjainak és híveinek imáit és óhaját jelezve azt kérte, hogy ezt a templomot a basilica minor méltóságra emeljük, a kiváltságot méltányos megfontolással, a hívek nagy lelki hasznára méltónak és teljesíthetőnek ítéltük. Meghallgattuk ezért ebben az ügyben az Istentisztelet Ügyeit Intéző Szent Hivatalt és e sorok erejével, valamint Apostoli Hivatalunkkal, az említett szent egyházat a basilica minor címével és méltóságával tüntetjük ki, és ugyanakkor reménységünket is kifejezzük, hogy a Boldogságos Szűz Máriára hűségesen tekintenek a keresztény hívek, és tőle a kért segítséget, vigasztalást valóban elnyerik. Engedélyezzük mindenesetre a megfelelő jogokat és kiváltságokat, természetesen mindazok figyelembevételével, amelyeket a basilica minor címről szóló 1968. június hó 6. napján kelt Határozat értelmében meg kell tartani. Ezt az intézkedést ellenkező rendelkezések sem érvénytelenítik. Minden adott kijelentésünket tehát megerősítjük és érvényesnek akarjuk tekinteni, hogy gyümölcseiket most és mindörökre teremjék.

Kelt Rómában, Szent Péter székénél, a Pásztorgyűrű jegyében, az Úr 1970. esztendejének március 14. napján, pápaságunk hetedik évében.

Luigi Traglia bíboros kancellár

Hírlevél feliratkozás


Infoblokk2_ERFA_egyes

Szentkút

Kapcsolat

Nemzeti Kegyhely
Mátraverebély-Szentkút 14.
H-3077
Telefon: 06 32 418 029,
06 20 400 58 78
E-mail cím: info@szentkut.hu

;