Időpont: 2018. február 9-11.

Az idei lelkigyakorlaton korábban résztvevőként megjelent házaspárok térnek vissza gyermekükkel hálát adni az élet ajándékáért, tanúságot téve küzdelmeikről és az ima erejéről. 

A lelkigyakorlat célja: A gyermeknélküliség problémájával küzdő házaspárok figyelmének Krisztusra irányítása, hogy rádöbbenjenek Jézus milyen természetes és természetfeletti lehetőségeken keresztül akarja vezetni őket, és hogyan segíti ezt az útjukat az egyház tanítása.

Mottó: Isten ajándéka a gyermek! (127. zsoltár)

A lelkigyakorlatot vezeti: dr. Csépányi Gábor pap, orvos, teológiai tanár és Takács Rita pszichológus

„Istennek minden lehetséges” (Mk 10,27). Ezen a hétvégén Jézus elé hozzuk magunkat, vágyainkat, rábízzuk reményeinket.

A gyermekre vágyó házaspárokat hívjuk, akik szeretnék Istenre bízni helyzetüket: mit, miért és hogyan

tehetnek a gyermekáldásért a kinyilatkoztatás, az egyház tanításának fényében?

„A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot.” (Jn 16,33)

Gyermekre vágyók lelkigyakorlatának programja:

Február 12. Péntek
18.00-ig regisztráció
18.30 Zsolozsma, vacsora
19.30 Bevezető gondolatok, ismerkedés. Előkészületek
21.30 Keresztút
Február 13. Szombat
6.55 zsolozsma, mise, reggeli
9.00-10.00 előadás 1Sámuel 1,1-8 Hanna és Fenenna (Hannának azonban kétszeres részt
adott…Miért vagy annyira elkeseredve?) Asszisztált reprodukciós eljárások az Egyház
tanításának fényében
szünet 15’
10.15-11.15: Dervarics Boros Ágnes Creighton-oktató (a NaPro-technológiáról)
11.15 Fórum, illetve csoportbeszélgetés
13.00 Ebéd, majd alkalom a pároknak: séta, személyes beszélgetés egymással, ill. gyónási
lehetőség, pszichológussal beszélgetési lehetőség
15.30-16.30 A Gilyén házaspár tanúságtétele (Gilyén Mátyás, és Schunk Mária, Ágoston –
kérdésekkel együtt)
16.45-ig szünet
16.45 – 17.30 Teo és Feri, Róza Mária tanúságtétele kérdésekkel
17.45 – 18.30 férfi/női kiscsoport
18.45 vacsora
19.30 zsolozsma, Szentségimádás, (Szentségimádás idején közbenjáró ima, utána egyéni
szentségi áldás)
21.00 Szentségi áldás
Február 14. Vasárnap
7.30 zsolozsma, reggeli
8.45 Férfiaknak, nőknek külön-külön csoport – reflexió
10.00 Tomanicz Anikó és Tamás tanúságtétele
11.15 összegzés: Mit viszel haza?
12.00 szentmise, ebéd
14.00 hivatalos rész vége, párok maradhatnak még!

Jelentkezés: Jelentkezési Lap

Részvételi díj: 15 000 Ft /fő

 

halatabla