VASÁRNAPI HÍREK

HIRDETÉS
2017. július 30.

1. A Porciunkula búcsúra augusztus 2-án szerdán kerül sor, a betegek kenetének közös
kiszolgáltatásával. Orosz Atanáz miskolci görög katolikus megyéspüspök tartja a katekézist a
helyes képtiszteletről az anyaszentegyházban 10.15-kor, és prédikál a 11 órai szentmisében. A
betegek kenetét fölveheti mindenki, aki gyónt és áldozott, és az egészségét a betegség
jelentősen megtámadta, vagy az öregség miatt testi erejének hanyatlását érzi. Bátorítjuk a
testvéreket, hogy hozzák el idős és beteg rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket, hogy
megerősítse őket ez a szentség.
2. Augusztus 5-én 17h-kor rózsafüzérrel kezdődik a szokásos elsőszombati ájtatosság. 18h-kor
Maksó Péter hasznosi pap, Szentkút régi barátja mutatja be újmiséjét, utána gyertyás körmenet.
3. A Nagyboldogasszony főbúcsút augusztus 12-én és 13-án, szombat-vasárnap tartjuk. A
vasárnapi nagymise főcelebránsa Dominik Duka OP, prágai érsek lesz. Vasárnap 9.30-15.30
között véradás lesz kegyhelyünkön, ami búcsúi jócselekedetnek is megfelel. Aki szeretne vért
adni, az TAJ-kártyáját hozza magával. A szokott rend szerint. augusztus 15-én kedden,
Nagyboldogasszony napján is lesz ünnepi búcsú. Augusztus 13-án, a főbúcsú után a Dűvő
Zenekar (népzenei együttes) ad hagyományőrző műsort kegyhelyünkön
4. Megalapítottuk a Szentkúti Szűzanya Testvérületét, amelynek célja a kegyhelyünkhöz
kapcsolódó Mária-tisztelet előmozdítása. A testvérületbe minden katolikus hívő jelentkezhet,
erről részletes tájékoztatást a templom melletti faliújságon, honlapunkon és a Szentkút
újságban lehet megtalálni, jelentkezési lapot pedig a templompadsor mögötti újságos asztalon
találtok.
5. A jövőben a hétköznapi szentmisék rendje mindig megtalálható a szentkut.hu weboldalon, a
hírrovatban.
6. Tihamér atya augusztus 6-án, a 9.00-kor kezdődő szentmise keretében köszön el a szentkúti
hívő közösségtől.
7. Ma is nyitva tartó éttermünket és zarándokházunkat ajánljuk mint hitéleti, családi és kulturális
rendezvények alkalmas helyszínét, továbbá felhívjuk a figyelmet a fogadóépületben lévő
Ferences Galéria kiállítására, amely rendtársaink kínai misszióját mutatja be.

 

A Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely hivatalos búcsúrendje a 2017-es évre : Búcsúrend 2017

Szeretettel várunk minden zarándokot !

Kérjük, hogy csoportos érkezési szándékát, szállás,- vagy étkezéssel kapcsolatos igényeit előre jelezze a zarándokközpont elérhetőségein!

Búcsúrend

Hírlevél feliratkozás


Szentkút

Kapcsolat

Nemzeti Kegyhely
Mátraverebély-Szentkút 14.
H-3077
Telefon: 06 32 418 029,
06 20 400 58 78
E-mail cím: info@szentkut.hu

Választható nyelvek:

;